• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3a.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Aktualności

2014-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie publikuje listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Wnioski rekomendowane do dofinansowania zostały oznaczone kolorem szarym.

 

Lista Wniosków

 

2014-09-29

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wiosków o przynanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 czytaj więcej ...

 

 

2014-09-24

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje, że w terminie od 01.10.2014 r. do 07.10.2014 r. przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o zoorganizowanie stażu, dotyczące osób bezrobotnych będacych w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytuacjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 674 z późń. zm. ).

Ogłoszenie

Wniosek

Zasady

 

2014-09-24

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

www.CSRacademy.pl

W projekcie udział mogą wziąć 24 firmy (12 mikro, 9 małych i 3 średnie) z terenu województwa śląskiego. Do udziału w szkoleniach przedsiębiorstwa delegują swoich pracowników (po 1 z każdego mikroprzedsiębiorstwa oraz 2 z każdego małego i średniego przedsiębiorstwa). Lider projektu zastrzega sobie, iż w pierwszej kolejności do projektu rekrutowane będą przedsiębiorstwa delegujące pracowników 50 plus. W związku tym, że projekt realizowany jest z pomocą de minimis, udział Przedsiębiorstwa oraz osób przez nie oddelegowanych jest BEZPŁATNY.

Ulotka informacyjna

 

 

2014-09-19

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia wyłącznie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od 22 września 2014 roku do 03 października 2014 roku, przy czym Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zastrzega sobie prawo skrócenia terminu prowadzonego naboru w przypadku wyczerpania limitu środków będących dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel. 

czytaj więcej ...

 

 

 

2014-09-18

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokosci 20.000 zł na jedno stanowisko. Zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do grupy docelowej, obowiązującymi przy realizacji projektów dotyczących Poddziałania 6.1.3 POKL, do wykonania pracy na utworzonym w ramach przyznanej refundacji stanowisku pracy kierowane bedą osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy II, a w szczególności osoby bezrobotne do 25 roku życia, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby bezrobotne niepełnosprawne. 

 

Wzory dokumentów - Dla Pracodawców - Doposażenie Stanowiska Pracy

 

 czytaj więcej ...

 

 

Dane Statystyczne

 

Stopa bezrobocia w powiecie będzińskim: 

15,3 %  - dane na koniec lipca 2014r.

 

Liczba osób bezrobotnych powiatu będzińskiego

7594 - dane na koniec sierpnia 2014r.

 

Mapka dojazdu

 

szukaj ofert

                                          szukaj pracownika
Oferty Pracy

Zgłoś ofertę pracy

statystyka

 stawki wskazniki

                       Dane statystyczne

                    Stawki, kwoty, wskaźniki

 

 

zielonalinia-widget2

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie      ul. Krasickiego 17A,  42-500 Będzin    insurance tel:(32)729 59 41

fax: (32)729 59 44

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce .