• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3a.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Aktualności

 

2014-09-19

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia wyłącznie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od 22 września 2014 roku do 03 października 2014 roku, przy czym Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zastrzega sobie prawo skrócenia terminu prowadzonego naboru w przypadku wyczerpania limitu środków będących dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel. 

czytaj więcej ...

 

 

 

2014-09-18

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokosci 20.000 zł na jedno stanowisko. Zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do grupy docelowej, obowiązującymi przy realizacji projektów dotyczących Poddziałania 6.1.3 POKL, do wykonania pracy na utworzonym w ramach przyznanej refundacji stanowisku pracy kierowane bedą osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy II, a w szczególności osoby bezrobotne do 25 roku życia, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby bezrobotne niepełnosprawne. 

 

Wzory dokumentów - Dla Pracodawców - Doposażenie Stanowiska Pracy

 

 czytaj więcej ...

 

 

 

2014-09-15

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zaprasza na bezpłatne szkolenie "Ruszaj na zielonym" dla branż : Transport, Spedycja, Logistyka. Każdy uczestnik otrzyma dużą mapę Europejskich Kodów Pocztowych. Szkolenie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Szczególowe informacje na http://www.ruszajnazielonym.pl

 

 

2014-09-12

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wiosków o przynanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 czytaj więcej ...

 

 

 

2014-09-09

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie 15.09.2014 r. - 30.09.2014 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną (szkolenie indywidualne) wraz z deklaracją zatrudnienia osoby bezrobotnej lub powierzenia tej osobie wykonywania innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia lub zobowiązaniem do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.

 czytaj więcej ...

 

 

 

2014-09-05

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Katowicach realizuje projekt "Mama i tata równi w pracy i w domu - ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans". Logując się na stronie http://forum.e-mamaitata.eu można skorzystać z forum oraz porad w zakresie:

- prawa,

- psychologii,

- doradztwa zawodowego.

Dane Statystyczne

 

Stopa bezrobocia w powiecie będzińskim: 

15,3 %  - dane na koniec lipca 2014r.

 

Liczba osób bezrobotnych powiatu będzińskiego

7594 - dane na koniec sierpnia 2014r.

 

Mapka dojazdu

 

szukaj ofert

                                          szukaj pracownika
Oferty Pracy

Zgłoś ofertę pracy

statystyka

 stawki wskazniki

                       Dane statystyczne

                    Stawki, kwoty, wskaźniki

 

 

zielonalinia-widget2

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie      ul. Krasickiego 17A,  42-500 Będzin    insurance tel:(32)729 59 41

fax: (32)729 59 44

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce .