• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3a.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Kierunek przedsiębiorczość

loga KP SPE UE

 

 

KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

                                       - dotacje na własny biznes z funduszy unijnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(Działanie 6.2 PO KL)

 


16.06.2015r

Ważne informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą uruchomioną ze środków EFS w ramach projektu "Kierunek przedsiębiorczość".


W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umowy po okresie 12 m-cy prowadzenia działalności, poniżej umieszczamy odnośnik do strony projektu "Kierunek przedsiębiorczość" na której znajdą Państwo wszystkie wymagane dokumenty.

Kierunek przedsiębiorczość - udokumentowanie 12 m-cy prowadzenia działalności


 

 

01.07.2014r

Informujemy, iż termin podpisywania umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości z uczestnikami/uczestniczkami projektu został przedłużony do 31 lipca 2014 r.


Ponadto przypominamy, iż uczestnicy/uczestniczki projektu zobowiązani/ne są do złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne dobra i usługi ujętye w harmonogramie rzeczowo – finansowym wydatków.

Poniżej zamieszczone zostały druki do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego:

  1. Oświadceznie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (PDF, Open/Libre Office - ODT, MS WORD - DOC)
  2. Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów technoczno-jakościowych (PDF, Open/Libre Office - ODT, MS WORD - DOC)

 

Uczestnik/Uczestniczka projektu, który/która otrzymał/a wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany/a jest do oznaczenia zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenia pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.
Poniżej zamieszczamy link do wzoru oznaczenia, który można wydrukować i umieścić na zakupionych środkach trwałych.

http://www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/logotypy

 


 


27.06.2014r

W związku ze zmianą Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim 
uprzejmie informujemy, że 

od 27 czerwca 2014r. do 11 lipca 2014r. 

będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 
uczestników/uczestniczek projektu, których wnioski zostały ocenione negatywnie.

 


 


 

 

12.06.2014r

Wzory dokumentów i oświadczeń wymaganych do zabezpieczenia wykonania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w rozbiciu na poszczególne formy zabezpieczenia.


 


12.05.2014r

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje, iż na stronie internetowej projektu

www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl

zamieszczone zostały wstępne listy rankingowe wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.


19.03.2014r

W dniu 1 kwietnia 2014r. startuje IV nabór wniosków dla uczestników projektu, którzy brali udział w szkoleniu realizowanym w dniach od 12-18 marca 2014r. 

więcej 


28.02.2014r

W dniu 5 marca 2014r. startuje III nabór wniosków dla uczestników projektu, którzy brali udział w szkoleniu realizowanym w dniach od 20-24 stycznia 2014r. 

więcej 


12.02.2014r

W dniu 26 lutego 2014r. startuje II nabór wniosków dla uczestników projektu, którzy brali udział w szkoleniu realizowanym w dniach od 13-17 stycznia 2014r. 

więcej 


 

06.02.2014r

Zakończono II etap oceny merytorycznej w ramach uzupełniającego naboru do projektu "Kierunek przedsiębiorczość"

poniżej załączamy listę rankingową oraz listę osób zakwalifikowanych do projektu

 


 

31.01.2014r

W dniu 5 lutego 2014r. startuje I nabór wniosków dla uczestników projektu, którzy brali udział w szkoleniu realizowanym w dniach od 16-20 grudnia 2013r.

Więcej


 

Informujemy, iż na stronie internetowej projektu www.kierunek-przedsiębiorczość.pl umieszczona została informacja dotycząca zwiększenia kwoty dotacji do  wysokości 21 910,32 zł.

 

Wyniki dodatkowego naboru - po pierwszym etapie oceny merytorycznej.

 

W związku z otrzymaniem 12 formularzy rekrutacyjnych nabór uzupełniający został zakończony
z dniem 7 stycznia 2014r.

(12 formularz rekrutacyjny wpłynął 7 stycznia 2014 roku o 7:38)

 

Zakończono rekrutację do projektu "Kierunek przedsiębiorczość"

poniżej załączamy listę rankingową oraz listę osób zakwalifikowanych do projektu


 

Listy rankingowe Uczestników projektu "Kierunek przedsiębiorczość" po zakończeniu procedury odwoławczej  

Z dniem 18 listopada 2013r. została wprowadzona zmiana do Regulaminu rekrutacji. Aneks nr 3 do regulaminu rekrutacji.

Listy rankingowe z pierwszego etapu oceny formalno-merytorycznej kandydatów do projektu

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu:

www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie      ul. Ignacego Krasickiego 17A,  42-500 Będzin    insurance tel:(32)729 59 41

fax: (32)729 59 44

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce .